logo Decostore

Verkoopsvoorwaarden

Identificatie

Decostore is een onderdeel van Blinds & More bvba, met maatschappelijke zetel in de Z.1  Research Park 310, 1731 Zellik - Asse, België. B.T.W. BE 0832.381.843

Niet-contractuele foto's

De producten met hun beschikbare kleuren worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

De prijs

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. maar exclusief verzendingskosten.

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op "Bestelling bevestigen". U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. Decostore behoudt het recht een bestelling te weigeren of of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

Verantwoordelijkheid

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

Leveringstermijn

Decostore streeft ernaar een bestelling te leveren binnen de 4 weken na ontvangst van betaling, indien de producten nodig voor uw bestelling voorradig zijn. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk, tijdelijk) van de bestelde goederen zal Decostore u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Levering

Foutief doorgegeven doorgeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Decostore in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde goederen te leveren. Gevallen van overmacht waardoor Decostore ontheven wordt van zijn leveringsverplichting : oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald. 

Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Decostore. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen.
Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden door ons geleverd aan huis "as is", in de door de fabrikant aangeleverde verpakking. Installatie of montage behoort niet tot onze leveringsomvang.

Bedenktijd

Gezien het om unieke, voor de koper op maat gemaakte producten gaat, is bedenktijd hier niet van toepassing.

Kaartbetalingen

Decostore verwerkt kaartbetalingen met via beveiligde weg in samenwerking met HiPay. Kaartbetalingen zijn een veilige en gemakkelijke manier van betalen voor u als consument. Wij, als verkopende partij, zullen nooit kennis krijgen van uw kaart - of rekening infirmatie. Deze informatie wordt veilig verstuurd via een gecodeerde link via de HiPay betalingsgateway naar uw bank.

Garanties

Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Decostore in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot terugbetaling van de prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Decostore zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen van een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillisement van de leverancier. Decostore is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik of installatie van de goederen.

Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op support@decostore.eu. liefst met digitale foto en duidelijke omschrijving van de klacht. Deze zal binnen de 10 werkdagen worden behandeld.
Gelieve ermee rekening te houden dat een kleurverschil tussen de foto op onze site en het eigenlijke product nooit als fabricagefout kan aanzien worden en derhalve nooit het voorwerp van een klacht kan zijn.
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend bheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel Decostore, onderdeel van Blinds & More bvba.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door Decostore gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Decostore verschaft geen persoonlijke informatie aan derden.

Cookies

Deze site gebruikt niet-permanente cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en laten ons niet toe de gebruiker te indentificeren of zijn gedrag te onderzoeken. Onze site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadres.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site Decostore, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken en brevetten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Decostore en/of derden. De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en de site van Decostore, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen aan Decostore. Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar e site van Decostore door gebruik te maken van framing of inline ink. In ieder geval zal deze link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van Decostore.
 

 


Winkelmandje
Bekijk onze kleurcollecties

textiel 127mm halftransparant

vanaf € 116,47

transparante rolgordijnen

vanaf € 91,45
Beveiligde betaling via HiPay American Express VISA Mastercard Bancontact / MisterCash

CMS & design by Deltacom

NL EN FR DE